Editör: Prof. Dr. Merih Kutlu
Soru: Doç. Dr. Kaan Okyay
Cevap: Dr. Özge Çetinarslan
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastanın CHA2DS2-VASc skoru 3 olması nedeniyle antikoagülasyon endikasyonu vardır. YOAK’lar etkinlik çalışmalarında warfarin’e karşı etkili olduğu minimum dozlarla kullanılmalıdır. YOAK kullanım için kontrendikasyonu olmayan hastanın önerilen dozların altında ilaç kullanımı ile antikoagulan etkisi olduğunu gösteren çalışmalar bulunmamaktadır.

B) Genel öneriler;

Nonvalvuler AF saptanan hastalarda CHA2DS2-VASc ≥2 olduğunda antikoagülasyon endikedir. YOAK kullanımı için ilaçların çalışmalarda warfarin ile karşılaştırılıp etkin bulunduğu dozlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

DABIGATRAN    (RE-LY) RIVAROXABAN (ROCKET-AF) APIXABAN (ARISTOTLE) EDOXABAN (ENGAGE-AF TIMI-48)
Mekanizma Oral direkt trombin inhibitörü Oral direkt faktör Xa inhibitörü Oral direkt faktör Xa inhibitörü Oral direkt faktör Xa inhibitörü
Doz 150mg 2×1/110mg 2×1 20 mg 1×1 5 mg 2×1 60 mg 1×1/30 mg 1×1
Doz azaltılması Kreatinin klerensi 30-49 ise 15 mg 1×1 Aşağıdakilerden en az ikisi varsa  2.5 mg 2×1
– ≥80yaş
– ≤60kg
– serum krea  ≥1.5 mg/dl
Aşağıdakilerden herhangi biri varsa 30mg/15 mg 1×1
Krea. klerensi 30-50 ≤60kg eşlik eden Verapamil, Kinidin, Drenoderon kullanımı
Dışlama kriteri Klerens

<30mL/min

Klerens

<30mL/min

Klerens

<25mL/min, serum kreatinin >2.5mg/dl

Klerens

<30mL/min

 

Yardımcı Editör Notu:

Hastanın CHA2DS2-VASc skoru ≥2, HASBLED skoru ise <3 olduğu için inme açısından yüksek, kanama açısından düşük risklidir. Aynı zamanda renal problemi olmayan hastada tercihimiz YOAK’ların warfarine üstün olduğu dozlar (dabigatran 150 mg 2×1, rivaroksaban 20 mg 1×1, apiksaban 5 mg 2×1 ve edoksaban 60 mg 1×1) olmalıdır. Stabil KAH nedeniyle İATT alan bu hastaya eğer BMS takıldıysa 1 aylık 3’lü tedavi sonunda, DES takıldıysa 3-6 aylık 3’lü tedavi sonunda antiplatelet ilaçlardan biri kesilip 12 ay boyunca ikili tedavi sonrasında YOAK ile devam edilebilir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur