Editör: Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir
Soru:
 Doç.Dr.Servet Altay
Cevap: Yrd.Doç.Dr.Mustafa Yılmaztepe
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgün öneriler;

Beta-bloker tedavisi STEMI, NSTEMI, stabil angina pektoris ve KY tedavisinin köşe taşlarından biri olması nedeniyle kardiyologların en sık reçete ettiği ilaç grubudur. AKS sonrasında yavaş salınımlı metoprolol,  karvedilol ve bisoprololün etkinlikleri kanıtlanmıştır. Kılavuzlarda birtakım farklılıklar olsa da Amerikan ve Avrupa kılavuzları özellikle LV fonksiyonu etkilenmiş AKS hastalarında BB’lerin uzun dönem kullanılmasını önermektedir. Hastaya 6 ay önce AKS nedeniyle DES implante edilmiş ve orta derecede KOAH’ ı olduğu belirtilmiş. Bu hastada BB tedavisinin süresini etkileyecek en önemli kriter hastanın LV fonksiyonları ve AKS’nin çeşididir.

1.ST yükselmeli AKS vakası olarak kabul edersek; ACC-AHA kılavuzu ST yükselmeli AKS sonrasında kontrendikasyon yoksa BB tedavisinin taburculuk sonrasında da verilmesini öneriyor. ESC kılavuzu ise, kontraendikasyon yok ise, LV fonksiyonları etkilenmiş hastalarda sınıf I endikasyonla, etkilenmemiş ise sınıf IIA endikasyonla kullanılmasını öneriyor.

2.ST yükselmesiz AKS vakası olarak kabul edersek; Amerikan ve Avrupa  kılavuzları KY ve düşük EF varsa sınıf I endikasyonla önerirken, LV disfonksiyonu olmayanlarda Avrupa kılavuzunun herhangi bir önerisi yoktur. ESC’nin NSTEMI kılavuzunda, 27 çalışmadan derlenen bir metaanalize göre NSTE-AKS sonrası ilk haftada başlanan BB’nin mortalitede %13 rölatif risk azalması yarattığı yzamaktadır.

Sonuç olarak kılavuzlar ışığında bu hastada KY, LV disfonksiyonu varsa ve kontrendikasyon yok ise BB vermemiz gerekiyor. LV normal ise BB yine tercih sebebi ancak alternatif ilaçlar da seçilebilir (KKB gibi). Bu hastada sormamız gereken önemli bir soru da KOAH varlığında BB gerçekten kontrendike mi ? Ne yazık ki BB tedavisinden yarar görecek birçok KAH ve KY hastasının KOAH’ı kötüleştireceği endişesi nedeniyle bu tedaviyi almadığı görülmektedir. Bu konudaki bilgilerin çoğu restrospekitf verilere bağlı olmasına rağmen, bu endişenin yersiz olduğu görülmektedir. Özellikle beta 1 selektif blokerlerin FEV 1 üzerine hafif etkileri olduğu gösterilmiştir. ACC-ESC kılavuzlarında aktif KOAH alevlenmesi varlığında BB tedavisinin ertelenebileceği belirtilmektedir. Birçok derleme ve metaanalizde de KOAH’ı olan hastalarda BB kullanımının mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Bu, KOAH’lı hastalarda KAH ve KY’nin de sık olarak görülmesine bağlanabilir. Sonuç olarak bu hastada akut alevlenme dışında BB kesilmesine gerek yoktur. Sonrasında kontrollü olarak beta 1 selektif blokerlerin devamı uygundur.

Yardımcı Editör Notu:
Reaktif havayolu hastalığı (astım bronşiyale) olan hastalarda özellikle de non-selektif BB kullanımı önerilmemektedir. KOAH hastalarında ise akut alevlenme dönemlerinde kesilmelidir. Diğer durumlarda beta 1 selektif blokerlerle tedaviye devam edilebilir

Editör Notu :
Ek öneri yok.

Anahtar Kelimeler: