Editör: Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Soru: Doç. Dr. Kaan Okyay
Cevap: Uz. Dr. Alper Karakuş
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Yiğit Canga

A) Hastaya özgü öneriler;

Optimal İATT süresi belirlenirken AKS, implante edilen stent tipi (BMS-DES), , oral antikoagülan tedavi ihtiyacı, kanama ve iskemik olay riski göz önünde bulundurulmalıdır. STEMI sonrası öncelikli tercih ticagrelor ve prasugurel olmak üzere sınıf 1 kanıt düzeyi B endikasyonla 1 yıl süreyle İATT önerilmektedir. Yüksek kanama riski olmayan hastalarda DES implantasyonu sonrası İATT sınıf 1 kanıt düzeyi B endikasyonla 6 ay devam edilmelidir. Ancak yüksek kanama riski olan hastalarda sınıf 2b kanıt düzeyi A endikasyonla kısa süreli (6 hafta) İATT düşünülebilir. Yüksek iskemik olay ve düşük kanama riski taşıyan hastalarda ise sınıf 2b kanıt düzeyi C endikasyonla İATT 6 ayın üzerine uzatılabilir. Tüm bu bilgiler ışığında hastada re-infarkt, geç stent trombozu ve kardiyovasküler olay riskini azaltmak için tikagrelor kombinasyonlu İATT rejimi 1 yıla tamamlanmalıdır. Hastada yüksek kanama riski mevcut değilse İATT süresini (RCA-DES implantasyonu sonrası) 6 aya tamamlamak için 300 mg yükleme dozu sonrası klopidogrel 1 x 75 mg ile devam edilmesi düşünülebilir.

B) Genel öneriler;

Stabil koroner arter hastalarında; BMS ile PKG sonrası sınıf 1 kanıt düzeyi A endikasyonla en az 1 ay, DES ile işlem sonrası sınıf 1 kanıt düzeyi B endikasyonla 6 ay süreli İATT önerilmektedir. Yüksek kanama riskine sahip ve DES ile PKG yapılmış hastalarda sınıf 2b kanıt düzeyi A endikasyonla kısa süreli (< 6 ay) İATT düşünülebilir. Yüksek iskemik olay ve düşük kanama riski taşıyan hastalarda ise sınıf 2b kanıt düzeyi C endikasyonla 6 ayın üzerine uzatılabilir. İATT’nin erkenden sonlandırılması stent trombozu ve MI riski nedeniyle önerilmemektedir. STEMI ve NSTEMI ile başvuran ve işlem yapılan hastalarda sınıf 1 kanıt düzeyi A endikasyonla 1 yıl süreyle İATT önerilmektedir. Prasugrel koroner anatomisi bilinen (USAP/NSTEMI olgularında) ve PKG kararı alınan hastalarda 60 mg yükleme sonrası 1x 10 mg dozunda sınıf 1 kanıt düzeyi B endikasyonla kullanılabilir. Tikagrelor (klopidogrel yüklenmiş de olsa ) 180 mg yükleme sonrası 2 x 90 mg dozunda sınıf 1 kanıt düzeyi B endikasyonla kullanılabilir. Tikagrelor ve prasugurel kullanılamadığı zaman klopidogrel 600 mg yükleme sonrası 1 x 75 mg dozunda sınıf 1 kanıt düzeyi B endikasyonla kullanılabilir.

Yardımcı Editör Notu:

Son zamanlarda yapılan “TOPIC” çalışması potent antiplatelet ilaçların (tikagrelor ve prasugrel) AKS sonrası erken dönemde (ilk 1 ay) klopidogrele kıyasla faydasının belirgin olduğunu, ilerleyen dönemde ise iskemik olaylar açısından aralarında belirgin fark olmadığını ve kanama riskinin daha fazla olduğunu göstermiştir. STEMI sonrası 9 ay tikagrelor ve aspirin kullanmış olan hastaya, stabil angina pektoris nedeniyle DES implante edilmiştir. Hastayı bu çalışma ışığında değerlendirdiğimizde, 9 aylık tikagrelor tedavisi, stabil angina endikasyonuyla implante edilmiş DES nedeniyle 6 ay kullanması gereken klopidogrel tedavisiyle değiştirilebilir. Değişim sırasında özellikle tromboz riski yüksek hastalarda 300 mg klopidogrel yükleme dozu tikagrelorun etkisi çabuk kaybolduğu için önerilmektedir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur