Editör: Prof. Dr. Dursun Aras
Soru: Dr. Savaş Özer
Cevap: Uz. Dr. Tuğba Aktemur
Yardımcı Editör: Yrd.Doç.Dr. Servet Altay

A) Hastaya özgü öneriler;

57 yaşında bayan hasta 2 gündür olan göğüs ağrısı nedeniyle acil servise başvurmuştur. Acil serviste yapılan kardiyak marker takiplerinde yükseklik olduğu ve çekilen EKG’de derin negatif T ve U dalgaları olduğu izlenmiştir. Yapılan EKO’da EF %45 apeks ve komşuluklarının hipokinetik, anevrizmatik olduğu izlenmiştir. Hastaya AKS tanısı ile yapılan koroner anjiografide normal koroner arterler görülmüştür. Bu hastada en olası tanı nedir? Bu aşamadan sonra takip ve tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

B) Genel öneriler;

Uzun dönem prognoz iyi olmasına rağmen vakaların %1.2’ sinde sol ventrikül trombus formasyonu ve emboli, kardiyojenik şok, kardiyak aritmiler ve sol ventrikül rüptürünü içeren komplikasyonlar görülebilmektedir. Trombus oluşması durumunda, en az 3 ay antikoagülasyon önerilmektedir. Kardiyojenik şok; KY veya sol ventrikül midventriküler bölgede hiperkineziye sekonder sol ventrikül çıkış yolu darlığına bağlı olabilir. Sol ventrikül çıkış yolu darlığı varsa, kontrollü sıvı verilmesi ve BB tedavisi faydalı olabilmektedir, bu hastalarda inotrop tedaviden kaçınmak gerekir. Kardiyak aritmiler ise QT segmentinin uzaması ve buna bağlı gelişmiş ventriküler aritmileri kapsamaktadır. Bu hastalarda, QT segmentinin uzamasına neden olacak ilaçlardan kaçınmak gerekir.

Yardımcı Editör Notu:

Takotsubo kardiyomiyopatisi ME olup tıkayıcı olmayan koroner arter saptanan (myocardial infarction, non-obstructive coronary artery) -MİNOCA) tablonun en klasik örneğidir. ESC çalışma grubu raporunda MİNOCA ‘nın akut ME klinik, laboratuar bulguları olarak evrensel kriterlerini karşılamakla birlikte KAG’de sorumlu bölgedeki koroner arterde %50’nin altında darlık olması olarak tanımlanmıştır. Yapılan çalışmalarda AKS’de %13’lere varan oranda MİNOCA saptanmıştır. MİNOCA’nın en klasik örneği takotsubo kardiyomiyopatisidir. Ancak koroner spazm, koroner tromboemboli, Kouinis sendromu ve oksijen sunumunu bozan diğer Tip 2 ME nedenleri MİNOCA’ya neden olabilmektedir. MİNOCA etyolojisini aydınlatmak amacıyla EKO, KAG, IVUS-OCT ve kardiyak MR gibi ek görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Takotsubo KMP, genellikle olumsuz emosyonel durumlarla ilişkilendirilmekle birlikte evlilik, iş teklifi gibi olumlu emosyonel durum sonrasında da oluşabilmektedir, hatta bu durumlar “happy heart sendromu” diye de isimlendirilmektedir.

 

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur