Editör: Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Soru: Doç. Dr. Kaan Okyay
Cevap: Uz. Dr. Ali Doğan
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Serkan Ünlü

A) Hastaya özgü öneriler;

No-reflow durumunda intrakoroner vazodilatör, adenozin, KKB ile tedavi uygulanabilir. Ayrıca iv tirofiban infüzyonu devam edilebilir. Rutin trombüs aspirasyonu uygulamak yerine, yüksek trombüs yükü olan hastalarda uygulamak daha uygun bir yaklaşımdır.

B) Genel öneriler;

Mevcut ESC STEMI kılavuzunda TAPAS çalışması baz alınarak rutin trombüs aspirasyonu önerilmektedir. Ancak son veriler ışığında klinik sonlanımı iyileştirmediği görülmüştür. TASTE ve TOTAL çalışmalarının ardından, kardiyak mortalitenin azalmadığı gibi, inme riskinin arttığı görülmüştür. No-reflow gelişimi durumunda GP IIb-IIIa inhibitörleri, vazodilatörler (nitroprusside, verapamil, adenozin) kullanılabilir.

Yardımcı Editör Notu:

Primer PKG sırasında İATT ve uygun doz iv. antikaogülan ajan verilmesi rutin olarak uygulanmalıdır, trombüs yükü çok olan hastalarda tedaviye GP IIb-IIIa inhibitörlerinin eklenmesi önemlidir. İşlem sonrası, koroner akım izlenmemesi durumunda vazodilatör ajanların uygulanması, tekrarlayan balon anjiyoplastiler gerekirse stent içine stent yerleştirme uygulanabilir. Trombüs aspirasyonu rutin olarak her hastaya uygulanmamalı, seçici davranılarak işlemi yapan ekibin kararı doğrultusunda yapılmalıdır. GP IIb-IIIa inhibitörleri ve iv antikoagülan ajan ile izlenen hastaların takibinde, aktive pıhtılaşma zamanı bakılarak ilaçların doz ayarlanması yapılmalıdır.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur