Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru: Dr. Özge Çetinarslan
Cevap: Uz. Dr. Ömer Gedikli
Yardımcı Editör: Uzm. Dr. Nijad Bakhshaliyev

A) Hastaya özgü öneriler;

Makaslama gerilimi, türbülans, basınç dalgalanmaları, yabancı yüzeylerle etkileşim ve eritrosit membranının yapısal bozukluğu gibi faktörleri içeren birtakım mekanizmalar normal ve malfonksiyone protez kapaklarda hemoliz gelişimine katkıda bulunabilir. Bu hastada öncelikle TEE ile kapak daha ayrıntılı değerlendirilmeli yeni bir endokardit kapak trombozu ve endokardit sekeli araştırılmalı, aktif enfeksiyon ve komplikasyon tespit edilemez ise paravalvuler kaçak incelenmeli kapatılmaya uygun ise kapatılmalı değil ise kapak revizyonu düşünülmelidir.

B) Genel öneriler;

Subklinik hemoliz (artmış retikülosit saysıs ve laktat dehidrogenaz azalmış haptoglobin) mekanik kapakları bulunan hastaların çoğunda bulunur fakat nadiren belirgin anemi ile sonuçlanır. Klinik olarak anlamlı hemoliz genellikle paravalvuler regürjitan kaçaklarla birlikte bulunur. Akımın hızlanması, yavaşlaması ve parçalanması periprostetik kaçaklarla olan artmış makaslama geriliminin önemli nedenleri olabilir. Kısmen tromboze bir protez kapak boyunca olan anormal akım hemolitik anemiye neden olabilir.Hemolitik anemi protez kapak endokarditlerinde ve yapısı bozulmuş bioprotez kapaklarda görülen yaygın bir durumdur.Hafif hemolitik anemi eritrosit,folik asit ve demir desteği ile tedavi edilebilir.Tekrarlayan kan transfüzyonu ihtiyacı olan hastalarda paravalvuler kaçakların kapatılması yada kapak değişimi endikedir.

Yardımcı Editör Notu:

Tekrarlayan hemoglobin düşüşleri ve hemoliz belirtilerinin birlikteliği olan vakalarda paravalvüler kaçakların kapatılması önemlidir. Cerrahi veya kateter yöntemiyle kapatma hasta bazında değerlendirilmelidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur.
Anahtar Kelimeler: