Editör: Prof.Dr.Necla Özer
Soru: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan
Cevap: Uz. Dr. Tuğba Aktemur
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastanın oluşabilecek trombus, distal embolizasyon, rüptür gibi komplikasyonları önlemek amacı ile tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu hasta için en uygun seçenek, polytetrafluoroetilen-ile kaplı greft stent implantasyonu olmalıdır. Yayınlarda özellikle dev anevrizmalardan ziyade, rölatif daha düşük çaplı anevrizmalarda bu işlemin faydası gösterilmiştir. Ayrıca hasta optimal antiiskemik tedavi ve statin tedavisini de almalıdır.

B) Genel öneriler;

Koroner arter anevrizması, koroner arterlerden herhangi birinin lümeninin 1.5 kattan daha fazla genişlemesi durumudur. Anevrizma, odaksal ya da yaygın olabilir, bununla beraber fuziform ya da sakkuler olarak da sınıflandırılabilir. Dev koroner arter anevrizmalarının tanımı, literatürde değişkenlik göstermektedir. Çeşitli yayınlarda, dev koroner arter anevrizması için sınır değerlerler 20mm, 30mm, 40mm veya 50 mm olarak belirtilmiştir. Ancak 50 mm’den fazla olan koroner arter anevrizmaları oldukça nadirdir (%0.02). Genellikle en sık etkilenen arter, sağ koroner arterdir. (anevrizmaların %40-87’si burada bulunur). Vakaların %50’sinde aterosleroz ile ilişki bulunmuştur. İkinci en sık neden ise konjenital durumlardır, bunlar anevrizmaların %20-30’unu oluştururlar. Kronik inflamasyon ile ilişkili bağ dokusu hastalıklarında da (Kawasaki Hastalığı, Takayasu Arteriti gibi) koroner arter anevrizmaları görülebilir. Semptom olarak, göğüs ağrısı, tekrarlayan iskemik değişiklikler ya da distal embolizasyona sekonder AKS izlenebilir. Ayrıca koroner arter anevrizma rüptürü de hayatı tehdit eden bir komplikasyondur. Tedavi olarak, antiplatelet tedaviyi içeren medikal tedavi, stent yerleştirilmesi, perkutan koil oklüzyonu ya da cerrahi tercih edilebilir. Genelde oluşabilecek komplikasyonlardan dolayı, sadece medikal tedavi tercih edilmez. Rölatif küçük anevrizmalarda, polytetrafluoroetilen-ile kaplı greft stentler tercih edilebilmektedir. Perkütan koil oklüzyon uygulaması, kısıtlı sayıda vakada uygulanmıştur. 50 mm’den daha fazla olan dev anevrizmalarda ise, genelde cerrahi önerilir.

Yardımcı Editör Notu:

Amerikan Kalp Cemiyeti ‘dev anevrizma’ ları 8 mm’yi veya normal damar çapının 4 katını geçen anevrizmalar olarak tanımlamıştır. Ateroskleroz, arterit, inflamatuar hastalıklar, konnektif doku hastalıkları ve konjenital nedenler başlıca sebeplerdir. Çok kesitli BT tanıda ve psödo-anevrizmadan ayrımında yardımcıdır. Tedavi konusunda ortak bir konsensus yoktur ve literatürde olgu bazlı deneyimler mevcuttur. Cerrahi revaskülarizasyon, kaplı stent uygulamaları ve medikal tedavi başlıca şeçeneklerdir.


Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur