Editör: Prof. Dr. Cihangir Kaymaz
Soru: Doç. Dr. Kaan Okyay
Cevap: Uz. Dr. Ali Doğan
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Serkan Ünlü

A) Hastaya özgü öneriler;

Asemptomatik, orta-ileri düzeyde olduğu söylenebilecek perikardiyal efüzyonda kardiyak tamponad bulguları da mevcut değildir. Etyolojik açıdan araştırma yapılmalıdır. Viral, bakteriyel ve de tüberküloz gibi enfeksiyöz nedenler, malignite, bağ dokusu hastalıkları, hipotirodi özellikle araştırılmalıdır. Bakteriyel enfeksiyöz durumlar ve malignite düşünüldüğünde tanısal amaçlı perikardiyosentez yapılabilir. Bağ dokusu hastalıları ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde öncelikle ilgili hastalık tedavi edilebilir. İnflamatuar belirteçler artmış saptanırsa perikardit gibi düşünülerek anti-inflamatuar tedavi başlanmalıdır. NSAID, aspirin ve kolşisin kullanılabilir. 3 ay tedaviye rağmen ileri perikard efüzyonu devam ederse perikardiyosentez ve drenaj uygulanabilir. Nüks durumunda perikard penceresi açmak veya perikardiyektomi cerrahi seçenekler arasındadır.

B) Genel öneriler;

Perikardiyal efüzyon, ekokardiyografik olarak hafif <10 mm), orta (10–20 mm) ve ileri >20 mm olarak sınıflandırılır. Etyolojik açıdan idiopatik nedenler önemli bir ksımı oluşturup, kanser, enfeksiyonlar, iatrojenik nedenler, bağ dokusu hastalıkları da nedenler arasındadır. Tuberküloz ise gelişmekte olan ülkelerde en önemli nedenler arasındadır. Nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi yakınmalar yanında bulantı, disfaji, ses kısıklığı ve hıçkırık şikayetleri de bulunabilir. Kardiak tamponad, şüpheli bakteriyal ya da neoplastik etyoloji nedeniyle perikardiosentez yapılmalıdır. İnflamasyon belirteçleri artmışsa, ampirik anti-inflamatuar tedavi başlanmalıdır. Efüzyon > 20 mm ise ve 3 aydan fazladır devam ediyorsa yine perikardiyosentez yapılabilir.

Yardımcı Editör Notu:

Halen perikardiyal sıvı varlığıının büyük bir çoğunluğunun nedeni bulunamamaktadır. Hastaların ayrıntılı değerlendirilmesi, perikardiyal mayi incelemelerinin yapılması önemlidir. Tedavi altta yatan nedene odaklanmalıdır. Herhangi bir sebep bulunamayan %40 hastada yakın takip önemlidir. Hastaların %35 kadarında kardiyak tamponad gelişebilir, konstriktif perikardit gelişme riski ise azdır. Perikardiyosentez, perikardiyal pencere ve hatta perikardiyektomi gerekebilir. Cerrahi tedavi gereksinimi duyan hastalar deneyimli merkezlerde tedavi edilmelidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

 

Anahtar Kelimeler: