Editör: Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir
Soru:
Uz.Dr.Serkan Ünlü
Cevap : Uz.Dr.Serkan Ünlü
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Nijat Bakshaliyev

A) Hastaya Özgü Öneriler:
Hastanın anginası olup olmadığı dikkatlice sorgulanmalıdır. Efor tesi yaptırılarak angina varlığı değerlendirilebilir. Başlıca BB ve tiazid grubu diüretikler olmak üzere KAH’de kullanılan ilaçların çoğu erektil impotans yaratabilir. Hastanın kullanmakta olduğu metoprololün yan etkisi nedeniyle ürolojik problemler yaşamış olması muhtemel sebeptir. Hastanın anginasının olmaması sebebiyle BB kullanımı sonlandırılabilir. Aynı zamanda hastada HT yoksa, EF korunmuş  olduğundan perindopril tedavisi de kesilebilir. BB kesilmesine rağmen şikayetleri devam ederse, hastanın fosfodiesteraz inhibitörlerinden herhangi birini kullanmasına izin verilebilir ancak medikasyonunun takibinde son derece dikkatli olması gerektiği vurgulanmalıdır. Takibi sırasında kendisine reçete edilebilecek nitrat türevi antianginal ilaçları kullanmaması konusunda uyarılmalıdır. Ayrıca PAH impotans sebebi olabileceğinden hasta bu yönde değerlendirilmelidir.

B) Genel Öneriler:

NSTEMI hastalarında BB tedavinin hastane içinde erken dönemde başlanması ve sonrasında kontrendikasyon olmadıkça erken dönemde kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Uzun dönem tedavide EF <% 40  olan ve anginası olan hastalar için endikedir. KAH ve angina varlığında BB etkin ve ilk tercih ilaçlardır, bu durumda impotans yapma ihtimali daha düşük olan nebivolol seçilebilir. Ayıca BB yerine KKB tercih edilebilir.

Yardımcı Editör Notu:
Bu vakada LVEF <%40 olsaydı BB kullanımı mortaliteyi azaltacağı için kesilmemeliydi, erektil disfonksiyon fosfodiesteraz inhibitörlerinden biri ile tedavi edilmeliydi. Sildenafil veya başka fosfodiesteraz inhibitörleri başlanan hastalar ölümcül hipotansiyon yapabileceğinden dolayı nitrat içeren ilaçlar kullanmaması açısından bilgilendirilmelidir. Bazı hastalarda erektil disfonksiyonun nedeni ilaçlar değil geçirmiş olduğu hastalık ve kullandığı ilaçların hastada oluşturduğu anksiyetedir.

Editör Notu:

Böyle bir hastada dikkat edilmesi gereken hususlar;

1.Özellikle genç yaşta geçirilen AKS sonrası %50’ye kadar varan oranlarda hafif anksiyeteden depresyona kadar değişen psikolojik durum bozuklukları görülebilmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak bu konu üzerinde yoğun çalışılmalıdır.

2.Bu hususta hastaya verilecek güven son derece önemlidir. Bunun için efor testi basit ve güvenilir bir test olarak kullanılabilir. Maksimal düzeyde eforunu tamamlayabilen bir hastaya her türlü eforu yapabileceği telkini korkudan kaynaklanan empotans için etkili bir tedavi olabilir.

3.Başta BB olmak üzere statinler de dahil tüm ilaçlar empotans nedeni olabilir. Cevapta yazılanlara ilaveten özellikle statine bağlı olabilecek bir empodansın da sorgulanması, neticede LDL düzeyine göre doz ayarlaması veya başka bir statine geçilmesi düşünülebilir. Yeni klinik kulanıma giren antiagreganlarla ilgili yan tesir olarak görülebileceği de akılda tutulmalıdır.