Editör: Prof. Dr. Sinan Aydoğdu
Soru: Uz. Dr. Nijat Bakshaliyev
Cevap: Uz. Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Yiğit Çanga

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastaya yapılacak operasyon kardiyovasküler mortalite açısından orta risk grubuna girmektedir. Çarpıntı nedeniyle verilen bisoprolol preoperatif dönemde rebound etkiden kaçınmak için kesilmemelidir. Ancak buradaki en önemli problem hastada var olan stabil CCS-II efor anginasına eşlik eden yaygın 1mm ST depresyonlarıdır. Bu durumda yapılması gereken eğer operasyon acil değilse ertelenip dobutamin stres ekokardiyografi veya MPS ile iskemi araştırılmasıdır. Alternatif olarak bazal EKG sinde 1 mm ST depresyonu olması nedeniyle KAG ile stabil KAH araştırılabilir.

B) Genel öneriler;

Kalp-dışı cerrahiye gidecek hastalarda preoperatif değerlendirmede 7 basamaklı bir algoritma kullanılması önemli bir kolaylık sağlar (daha önceki soruda ayrıntılı bahsedilmiştir).

Yardımcı Editör Notu:

Hastanın hiçbir şikayeti olmadan 2 kat merdiven çıkabilmesi 4 METs’e karşılık gelmektedir. 4 METs altındaki efor kapasitesi postoperatif kardiyak olaylarda artış ile ilişkilidir. Stabil iskemik kalp hastalığı olan hastalarda fonksiyonel kapasite yeterli ise prognoz iyidir. İskemi araştırma testleri ve sonrasında gerekebilecek KAG ve revaskülarizasyon işlemleri nedeniyle planlanan operasyonun geciktirilmesinde sakınca yoksa, hastaya opere olmayacak rutin poliklinik hastası gibi yaklaşabiliriz. Operasyon ertelenemeyecek ise CCS-II efor anjinası ve 4 METs’in üzerinde efor kapasitesi olduğu için yüksek riskli cerrahi işlem yapılmayacak bu hastada TTE ile sol ventrikül sistolik fonksiyonları ve kapak hastalığı değerlendirilip hasta ameliyata verilebilir.

Bölüm Editörü Notu:

Hastaya orta riskli elektif cerrahi işlem planlanmaktadır. Hastanın mevcut kliniği AKS değil stabil KAH ile uyumludur. Bu nedenle sol ventrikül fonksiyonları değerlendirilerek KAH tedavisi altında hastaya operasyon planlanabilir. Ancak hastanın işlemden 1 hafta önce antiplatelet tedavisinin kesilmesi, ACE inhibitörünün hipotansiyon nedeniyle işlem günü verilmemesi uygun olacaktır.