Editör: Prof. Dr. Necla Özer
Soru: Doç. Dr. Kaan Okyay
Cevap: Uz. Dr. Alper Karakuş
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hasta atipik karakterde göğüs ağrısına sahip, ekokardiyografi ile yapısal kalp hastalığı dışlanmış durumda, test sırasında maksimal eforda herhangi bir semptom veya EKG’de patolojik ST değişiklikleri meydana gelmemiş. Asemptomatik hastalarda efor testi sırasında saptanan NSVT nin klinik prognostik önemi olmayıp total mortaliteyi öngörücü etkisi normal populasyonla aynıdır. Hastanın asemptomatik ve NSVT nin diğer iskemik belirteçlerle desteklenmemiş olması nedeniyle ek görüntüleme ve inzavif prosedürlere gereksinim duyulmamaktadır. Hasta mevcut risk faktörlerinin yönetimi açısından değerlendirilmelidir.

B) Genel öneriler;

NSVT modern kardiyolojide sık rastlanan bir durumdur. Rutin efor testi sırasında NSVT % 1-2 civarındadır ve yapısal kalp hastalığı (LV disfonksiyon, valvülopati, ventriküler hipertrofi) yokluğunda negatif prognostik önemi saptanmamıştır. Yapılan çalışmalarla izole efor testinde izlenen NSVT’ nin total mortalite oranının genel popülasyondan farklı olmadığı tespit edilmiştir. Yapısal kalp hastalığı ve iskemik belirtiler yokluğunda ileri invazif prosedürlere ihtiyaç duyulmamaktadır.

Yardımcı Editör Notu:

Hastanın efor kapasitesi yeterli ve efor testi iskemik açıdan negatiftir. Efor testi sırasında saptanan sürekli olmayan VT ve VES’ler, yapısal kalp hastalığı olmayan bir hastada ileri tetkik ve tedavi gerektirmez.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: