Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru:
Yrd.Doç.Dr.Mustafa Yılmaztepe
Cevap: Yrd.Doç.Dr.Mustafa Yılmaztepe
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgün öneriler;

Gebelik öncesi, koroner risk değerlendirilmesi ve yaşın getirdiği risklerin ayrıntılı olarak açıklanması, gebeliğe devamı durumunda yaşayabileceği olası sorunlar anlatılmalı ve hasta da karar sürecine dahil edilmelidir. CCS II anginası olan ve gebelik planlayan hastada öncelikle risk faktörü modifikasyonu ve medikal tedavi optimizasyonu yapılmalıdır. Optimal medikal tedaviye rağmen semptomatik olan veya semptomları kötüleşen hastalarda non-invaziv tetkiklerle iskemi araştırılmalı, yüksek risk kriteri varsa KAG ve çıkan sonuca göre revaskülarizasyon; yoksa medikal tedavinin optimizasyonu ve yakın takiple gebeliğe izin verilmelidir. Hasta herhangi bir non-invaziv tetkiki de kabul etmiyorsa BB ve aspirin tedavisi verilmelidir. Gebelik öncesi PKG uygulanacaksa ve hasta gebeliği uzun süre ertelemeyecekse BMS tercihi daha uygun olacaktır. İşlem sonrası tıbbi tedavide BB ve düşük doz aspirin verilebilir ancak klopidogrelle ilgili yeterli veri olmamakla birlikte verilmesi gerekiyorsa da çok kısa süre verilebilir. Statinler, ACE inhibitörleri ve ARB gebelikte kontrendikedir. KKB ve nitratların da fötus üzerine etkileri tam olarak bilinmemektedir. LDL değeri 165 olan hastada gebelik durumunda statinler verilemeyeceği için yaşam tarzı ve diyet önerilmesi uygun olacaktır. Safra asidi bağlayıcı reçinelerin kardiyak mortalite üzerine etkileri saptanmamıştır ancak gebelikte LDL’yi düşürmek için kullanılabilirler.

Yardımcı Editör Notu :

KAH öyküsü olan ve CCS sınıf II anginalı 40 yaşında kadın hasta gebelik planlamaktadır. Hastada angina olması ve KAH öyküsü olması nedeniyle medikal tedavi alması gerekmektedir. Gebeliğin özellikle ilk 8 haftasında çoğu ilaç teratojenik özellik göstermektedir. Medikal tedavinin kesilmesi ise hastanın semptomlarını artıracaktır. Bu nedenle hastaya gebeliğin riskli olduğu anlatılmalı ve kararını gözden geçirmesi tavsiye edilmelidir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok