Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru:
Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Cevap: Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Yardımcı Editör: 
Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler:

Hastanın yönetimi kardiyoloji, kadın doğum ve enfeksiyon uzmanından oluşan ekiple yapılmalıdır. Eozinofilinin sekonder nedenleri başında gelen paraziter enfeksiyonlar yönünden araştırılmalı ve tedavi edilmelidir. Endokardit için steroid tedavisi başlanmalı, kan glukoz düzeyi sıkı kontrol edilmeli ve gerekirse insülinle kan şeker düzeyi kontrolde tutulmalıdır. Kan basıncı yakın takibe alınmalıdır. Klinik tabloda kötüleşme olursa epidural anestezi altında sezaryenle gebelik sonlandırılmalıdır. RV yetersizliği vakalarında ventrikül destek cihazlarının gerekebileceği unutulmamalıdır. Gebelik süresince heparinle sonrasında, varfarinle trombemboli profilaksisi yapılmalı ve hedef INR değeri 2-3 arasında tutulmalıdır.

B) Genel öneriler:

Löffler endokarditi hipereozinofilik sendromun ender görülen kardiyak tutulumudur. Her iki ventrikülün endokardında kalınlaşma, apikal obliterasyon ve KY ile karakterizedir Tedavisi eozinofiliye yönelik immunsupressif tedavi, antikoagülan profilaksisi ve KY semptomatik tedavisinden oluşur.

Yardımcı Editör Notu :

Löffler endokarditi intrakardiyak trombüse neden olarak kardiyak emboli kaynağı oluşturabilir. Hastaya son trimesterde olması nedeniyle DMAH başlanmalı ve doğuma kadar yakın takip edeilmelidir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: