Editör: Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir
Soru: Prof. Dr. Ersan Tatlı
Cevap: Uz. Dr. Ali Doğan
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Serkan Ünlü

A) Hastaya özgü öneriler;

35 yaşındaki kadın hastada sağ internal karotis arter (ICA) da diseksiyon şüphesi ve trombüs izleniyor. Böyle bir vaka da ilk planda aterosklerotik bir zemin akla gelse de, diğer nedenler daha ön planda olabilir. Özellikle Takayasu arteriti bu tür bir hastada düşünülmelidir. Hiperkoagülabilite, kardiak embolizm, post radyasyon arteriopati diğer düşünülecek nedenler arasındadır. Eğer hasta Takayasu arteriti kriterlerini sağlarsa steroid tedavisi başlanması gerekir. Aterosklerotik bir durumda ise inmenin 5. gününde trombolitk uygulanması uygun değildir. Total tromboze ICA’ da girişim ya da cerrahi yerine, medikal tedavi önerilmektedir.

B) Genel öneriler;

Karotis arter oklüzyonu durumunda tıbbi geçmiş, klinik bulgular ve görüntüleme yöntemleri ile muhtemel nedenler araştırılmalıdır. Aterosklerotik duvar değişiklikleri olması bu yönde düşünmemize katkı sağlar. Takayasu arteriti ise özellikle genç hastada mutlaka akılda bulundurulmalıdır. Yine Takayasu arteriti kriterlerini sağlamayan, boyna radyasyon öyküsü olmayan, aterosklerotik ve embolik kalp hastalığı bulunmayan bir hastada primer veya sekonder hiperkoagülabilite düşünülmeli ve araştırılmalıdır. Tedavi etyolojik duruma göre yönlendirilir.

Yardımcı Editör Notu:

Genç hastalarda iskemik olaylar geliştiğinde öncelikle altta yatabilecek genetik, romatizmal hastalıkların iyi irdelenmesi gerekmektedir. Amerikan kılavuzları total oklüzyonun kronik olmaması durumunda, iskemik olay yaşayan kişilerde cerrahi veya stentleme ile lezyonun tedavisini önerir. Avrupa Kılavuzlarında iskemik olay yaşayanlarda total oklüzyon mevcut ise medikal tedavi önerilmektedir. Bahsi geçen hasta için, görüntüleme yöntemleri ile diseksiyon süphesi varlığı nedeniyle girişim ön planda düşünülebilir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

 

Anahtar Kelimeler: