Editör: Prof. Dr. Dursun Aras
Soru: Uz. Dr. Fatma Nihan Turan Çağlar
Cevap: Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli
Yardımcı Editör: Doç.Dr. Servet Altay

A) Hastaya özgü öneriler;

32 yaşındaki genç bir hastanın bilinen kardiyak hastalığının olmaması ve yapılan kardiyak değerlendirmede herhangi bir problem saptanmadığı göz önüne alınarak hipotansiyon yapabilecek ağrı, hipovolemi, anemi, elektrolit bozuklukları gibi ikincil durumlar kontrol edildikten ve iyi bir hidrasyon uygulandıktan sonra hastanın tekrar operasyonuna izin verilebilir. Bununla beraber ameliyat sırasında hipotansiyon yapıcı etkisi daha az olduğu bilinen anesteziklerin seçimi konusunda anestezi ekibi ile iş birliği sağlanmalıdır.

B) Genel öneriler;

Cerrahi müdahaleler esnasında çoğu anestezi tekniği sempatik tonusu azaltarak venöz sistemde vazodilatasyon ve dönüşte azalmaya, kalp hızında ve kontraktilitede düşmeye neden olabilmektedir. Aslında intraoperatif arteriyel hipotansiyonu tanımlayan kan basıncı değeri yoktur. Ancak, ortalama arteriyel basınçta %20’den fazla azalma ya da ortalama arteriyel basınç değerlerinin 30 dakikadan fazla 60 mmHg’nin altında olması, ME, inme ve ölümü içeren postoperatif komplikasyon riskinde istatiksel olarak anlamlı şekilde artışla ilişkilidir. Kalp hastalarında, özel bir anestezik ajanın daha avantajlı olduğunu gösteren kanıtlar çelişkili olmakla beraber, inhaler anestezik ajanların i.v anestezik ajanlara göre daha iyi bir kardiyak koruma sağladıkları düşünülebilir.

Yardımcı Editör Notu:

Bu hasta sağlıklı bir genç erişkinde anestezi indüksiyonun tetiklediği hipotansiyon gibi durmaktadır. Ancak hastada QT aralığı normalin alt sınırındadır, kalp hızı da normalin alt sınırındadır. Düzeltilmiş QT ölçümünde Bazett formülü basitliğinden dolayı en sık kullanılır. 100/dk kalp hızındaki düzeltmelerde en çok, < 60/dk hızındaki düzeltmelerde en az faydalıdır, ancak 60-100 / dk arası kalp hızlarında yeterli düzeltmeye olanak verir. Bu hastada QTc hesaplaması için Frederica veya Framingham kullanılmalı, QTc 350 ms’nin altındaysa senkop gelişen olgularda muhakkak hiperkalsemi, digoksin kullanımı ve kısa QT sendromu gibi nedenlerin olabileceği de akılda tutulmalıdır.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur