Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru:
Uz.Dr. Nijat Bakhsaliyev
Cevap: Uz.Dr.Hüseyin Altuğ Çakmak
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgün öneriler;
Peripartum KMP nadir görülen bir hastalıktır (1300-1400 gebelikte bir). Hastalığın yatkınlaştırıcı faktörleri çoğul gebelik, çoğul doğum, aile öyküsü, etnik köken, sigara içimi, DM, HT, preeklampsi, beslenme bozukluğu, ileri yaşta çocuk sahibi olma, onlu yaşlarda gebeliği ve uzun süreli BB kullanımını içermektedir. Etiyolojisi bilinmemekle birlikte enfeksiyonlar, iltihaplanmalar ve otoimmün süreçler rol oynayabilmektedir. Güncel tanımlamalara göre peripartum KMP gebeliğin sonuna doğru veya doğum sonrası aylarda, LV sistolik işlev bozukluğu ile seyreden idiyopatik KMP’dir. LV genişlememiş olmakla birlikte EF hemen hemen her zaman %45’in altına düşmektedir. Hasta asemptomatik seyrettiğinden ve medikal tedavi altında herhangi başka bir komplikasyon gelişmediğinden öncelikle DSE ile LV kontraktil rezerv araştırılmalıdır. LVEF >%40 olup kontraktil rezerv varsa kardiyolog ve kadın doğum uzmanı tarafından çok yakın takip edilerek orta-yüksek riskle gebeliğe izin verilebilir. Ancak doğumun 3. basamak sağlık merkezinde yapılması, mümkünse sezaryanla doğurtulması önerilir. Ayrıca gebelik sırasında ramipril (FDA gebelik kategorisi X) kesilmelidir.

B) Genel Öneriler;

Peripartum KMP’nin sonraki gebeliklerde tekrarlama riski yüksektir. Son çalışmalar LV fonksiyonları tamamen düzelenlerin daha iyi seyirli olduğunu göstermektedir. LVEF tam olarak düzelmeyenlerde ise sonraki gebeliklerde yaklaşık 2 kat daha fazla KY gözlenmiştir. Başlangıçta LVEF >%30 olanlarda LV sistolik fonksiyonlarında düzelme daha fazladır. Sonraki gebelikte KMP gelişme riskini ön gördüren en önemli parametre, LV fonksiyonlarıdır. DSE ile yapılan değerlendirmede LV rezervi yeterli saptananlarda sonraki gebelikte daha az komplikasyon görülme ihtimali ile birlikte tekrarlama riski ortalama %17’dir. LVEF normalleşmediği takdirde bir sonraki gebelikten kesinlikle vazgeçilmelidir. Hastalar doğumdan sonra da mutlaka kardiyolog ve kadın doğum uzmanı tarafından takip edilmelidir.

Yardımcı Editör Notu:

Takip eden gebelikte tekrarlama riski %30-50’dir. İlk gebelik sonrası LVEF normale dönmeyen hastalar, gebelikten vazgeçirilmelidir. EF normale dönse bile takip eden gebelikte tekrarlama riski nedeniyle hastaya danışmanlık hizmeti verilmelidir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok