Editör: Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir
Soru: Uz. Dr. Fatih Kahraman/ Uz. Dr. Bahar Dalkılıç
Cevap: Uz. Dr. Tuğba Aktemur
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Travma sonrası intrakranial kanama geçirmiş ve akut stent trombozu gelişmiş bir hastada, ME mortalitesi çok yüksek olduğu için girişimsel müdahale yapılmalıdır. Hastanın klinik durumu stabil ve kanamada artış yok ise hasta kanama ve kardiyovasküler mortalite konusunda bilgilendirilmeli ve İATT ile devam edilmelidir.

B) Genel öneriler;

Akut stent trombozu, genelde stent implantasyonundan sonra erken dönemde (0-30gün) ortaya çıkar. Akut stent trombozu genelde STEMI olarak ortaya çıkar ve mortalitesi %25-45 arasındadır. Önceki stent işlemi ile alakalı prosedürel nedenleri olabileceği gibi en sık nedeni hastanın İATT kullanmamasıdır. STEMI kılavuzlarında da bahsedildiği üzere, hastaya tercihan 90 dk içinde girişimsel tedavi yapılmalıdır. DES implantasyonu yapılmış ve stent trombozu gelişmiş bir hastaya balon anjiyoplasti, BMS implantasyonu ya da aynı veya farklı bir DES implantasyonu yapılabilir.

Yardımcı Editör Notu:

İATT ‘nin erken kesilmesi akut stent trombozunun en önemli nedenlerinden biridir. Bu hastada tekrar girişim yapılarak trombüs aspirasyonu ve balon anjiyoplasti yapılmalıdır. İşlem öncesi başlanan İATT işlem sonrası da devam ettirilmeli ve kanama açısından hasta yakın takip edilmelidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur