Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru: 
Dr.Murat Akçay
Cevap: Uz.Dr.Hüseyin Altuğ Çakmak
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgün öneriler;
Hastaya öncelikle gebeliğinin yüksek riskli olduğu, kullandığı ilaçların maternal ve fötal komplikasyonlar doğurabileceği iyice anlatılmalı ve gebelik kararı yeniden sorgulanmalıdır. Gebeliği devam ettirmek obstetrik açıdan uygunsa ve hastada gebeliği şiddetle istiyorsa kardiyolog ve kadın doğum uzmanı tarafından yakın takibe alınmalıdır. Öncelikle İATT 12 aya kadar devam ettirilmelidir. Ancak tikagrelor gebelik kategorisi C olduğundan ve gebe ilk trimesterde olduğundan prasugrel gibi gebelik kategorisi B olan antiagregan ilaca geçiş yapılabilir. Aspirin ve metoprolol devam edilmeli; ramipril (FDA gebelik kategorisi X) ise kesinlikle kesilmelidir. Gebe her üç ayda bir kardiyoloji ve kadın doğum poliklinik kontrollerine gelmeli ve LVEF değerlendirilmelidir.

B) Genel Öneriler;

Akut STEMI’de acil girişim gebelerde de normal kadınlarda olduğu gibiyse de medikal tedavide değişiklikler göstermektedir. Gebelik döneminde sekonder koruma amaçlı ilaç kullanımı hem zor hem de risklidir. ME sonrası LV sistolik fonksiyonları doğurganlık çağında olan kadınlarda gebelik sırası ve sonrasındaki maternal ve fetal prognoz açısından önemli bilgiler sağlar. Medikal tedavinin düzenlenmesindeki en büyük zorluk ilaçların etkinlik ve güvenlik verilerinin oldukça kısıtlı olmasıdır. Antiagregan ilaçlar olan klopidogrel ve prasugrelin gebelik kategorisi B iken; tikagrelorun ise gebelerde çalışma sonuçları kısıtlı olmakla birlikte C’dir. Diğer medikal tedaviler arasında yer alan BB (fetal bradikardi riski ve intrauterin gelişme geriliği nedeniyle) ise gebelik sırasında dikkatle kullanılmalıdır. ME sonrasında özellikle DES implante edilen ve kanama riski düşük gebelerde 12 aya kadar İATT önerilmektedir. LV sistolik fonksiyonu normal ya da hafif bozulmuş fakat asemptomatik olan gebelerde kardiyolog ve kadın doğum uzmanının yakın kontrolünde gebe kalınmasında sakınca bulunmazken, gebelik ve doğum sonrası sürecin riskli olduğu bilinmelidir.

Yardımcı Editör Notu:

STEMI nedeniyle primer PKG uygulanan ve stent takılan hastada 1 sene İATT gereklidir. Klopidogrele bağlı alerjik yan etki gelişmesi ve tikagrelorün gebelik kategorisi (C) prasugrele (B) göre daha az güvenli olduğu için ASA’ya prasugrel eklenmesi doğru karar olacaktır. EF si %50 olan ve asemptomatik olan hastada gebelik güvenli bir şekilde sürdürülebilir. Ancak fetal teratojenite nedeniyle ramipril kesilmeli, BB tedaviye ise yakın fetal takip ile devam edilmelidir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: