Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan
Cevap: Uz. Dr. Tuğba Aktemur
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Bu hasta için, ömür boyu akut romatizmal ateş (ARA) proflaksisi önerilmektedir. Ancak yine de, tedavisinin 10. yılında proflaksi açısından yeniden değerlendirilmelidir. Gerek oral, gerek kas içine penisilin alamadığı için hastaya sülfodiazin tb, günde 1 gram olarak önerilir. Ülkemizde sülfodiazin, trimetoprim ile kombine olarak piyasada bulunmaktadır.

B) Genel öneriler;

ARA geçirmiş bir bireyde proflaksi, hastalık atağının önlenmesi ve mevcut kapak hastalığının ilerlememesi için önerilir. İkincil önlemede tercih edilen ilaçlar şunlardır:

  1. Benzatin penisilin: Literatürde gözlemsel çalışmalarda, 4 haftada bir kas içine enjeksiyon olarak yapılmasının faydası gösterilmiştir. Üç haftada bir yapılmasıyla ilgili daha az kanıt olmakla birlikte, çeşitli yayınlarda 2 ya da 4 haftada bir yapılması gerektiği belirtilmiştir. Erişkinlerde ve 30 kg ve daha fazla olan çocuklarda 1.200.000 ünite önerilir. 30 kg’dan az olan çocuklarda 600.000 ünite önerilir.
  2. Penisilin V: Oral olarak, 250 mg günde iki kez alınması önerilir.
  3. Sülfonamid (sülfodiazine, sülfadoxine, sulfisoksazol): Oral olarak, erişkinlerde ve 30 kg ve daha fazla olan çocuklarda günde 1 gram, 30 kg’dan az olan çocuklarda, günde 500 gr önerilir.
  4. Eritromisin: Oral olarak, 250 mg günde 2 kez önerilir.

Proflaksisi süresi ise yine değişkenlik gösterir. Eğer kanıtlanmış bir kardit yoksa, son ataktan sonra 5 yıl ya da hasta çocuksa 18 yaşına gelinceye kadar önerilir. Ancak, karditi olmuş ama iyileşmiş ya da hafif mitral yetersizliği olan hastalarda; son ataktan sonra 10 yıl ya da hasta çocuksa 25 yaşına gelinceye kadar proflaksi alması önerilir. Daha ciddi kapak hastalıkları sonrası ya da kapak cerrahisi sonrası proflaksi ömür boyu alması önerilir.

Yardımcı Editör Notu:

Penisilin alerjisi olan hastalarda ARA profilaksisinde eritromisin tercih edilen ajandır. Ancak eritromisinin ülkemizde piyasada olmadığını düşünürsek bu hastada sülfonamid en uygun tercih olacaktır.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur