Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru:
Dr. Özge Copkıran
Cevap: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Nijat Bakshaliyev

A) Hastaya özgün öneriler;

Hasta, 24. gebelik haftasında ve semptomatiktir. Semptomların gebeliğin getirdiği fizyolojik değişikliğe mi yoksa VSD’ ye bağlı PHT gelişimine mi bağlı olduğu sorgulanmalı ve hastanın fonksiyonel kapasitesi değerlendirilmelidir. Detaylı bir ekokardiyografik değerlendirmeyle, PAB, RV fonksiyonları ve Qp/Qs oranına bakılarak (şantın tersine dönmesi; Eisenmenger sendromu gelişimi ve siyanozun ortaya çıkışı) gebeliğin devamı için risk oranları belirlenmelidir. Eğer semptomlar PHT gelişimine bağlı ise gebeliğin sonlandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde yatak istirahati ve yakın takip yapılarak fetusun akciğer maturasyonunun gelişimi için azından 28-32.  gebelik haftasına kadar beklenmelidir (sürfaktan verilerek akciğer maturasyonuna yardımcı olunur).

B) Genel öneriler;

Asemptomatik, LV sistolik fonksiyonları korunmuş ve PHT eşlik etmeyen VSD’li hastalarda gebelik iyi tolere edilir ve gebelik boyunca yakın takiple miyadında doğum gerçekleştirilebilir. VSD’ ye eşlik eden ileri evre (evre III-IV) PHT veya Eisenmenger sendromu varlığında gebelik kontrendikedir. Çok merkezli, geniş, retrospektif bir çalışmada toplamda 202 gebelik yaşamış VSD’li 88 kadın incelenmiştir. 46 düşük doğum ve 9 gebeliğin erken sonlandırılması olayına rastlanmıştır. Tamir edilmemiş VSD’si olan hastalarda 104 başarılı doğum olayı meydana gelirken, tamir edilmiş VSD’li hastalarda 43 başarılı doğum görülmüştür. Sadece 1 infektif endokardit olgusuna (tamir edilmemiş membranöz VSD’si olan bir gebede) rastlanmıştır.

Yardımcı Editör Notu:
Bu semptomatik hastada aile bilgilendirildikten sonra, defekt kapatmaya uygunsa, fötüsün radyasyon maruziyeti minimuma indirilecek şekilde defektin kapatılması başka bir seçenek olabilir

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok
Anahtar Kelimeler: