Editör: Prof. Dr. Cihangir Kaymaz
Soru: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan
Cevap: Uz. Dr. Serkan Kahraman
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Yiğit Canga

A) Hastaya özgü öneriler;

Sekundum tip ASD tanısı alan semptomatik 35 yaşındaki kadın hastada PHT ve sağ kalp yüklenmesi bulguları mevcuttur. Ayrıca EKG ve EKO bulguları da RV volüm yüküne işaret etmektedir. ASD hastalarında sağ ventrikül yüklenme bulguları önemli şant varlığına işaret etmektedir. Bu aşamada sağ kalp kateterizasyonu yapılarak PVR değerlendirilmelidir. PVR<2.3WU olması durumunda önemli şantı olan (RV yüklenmesi bulguları olan) hastalarda ASD kapatma endikasyonu bulunmaktadır. Kapatma endikasyonu alan hastalarda TEE tedavi seçimi açısından yol göstericidir. TEE incelemesinde sekundum tip ASD’ye eşlik eden multipl defekt varlığına, mevcut defektin çapına ve kenar rimlerinin uzunluğuna bakılması perkütan veya cerrahi yolla kapatma açısından yol gösterici olacaktır. Gerilmiş ASD çapının <38mm olması ve aort hariç rimlerin 5mm üzerinde olması perkütan girişim için uygun morfolojik özelliklerdir.

B) Genel öneriler;

ASD sol sağ şantlı konjenital kalp hastalığı olup en sık (%80) sekundum tip ASD görülmektedir. Genellikle ≥10mm üzerindeki defektler sol sağ şant sonucu aşırı RV volüm yükü ve pulmoner HT’a sebep olmaktadır. Önemli şant varlığında (aşırı RV hakim yüklenmesi) PVR<2.3WU ise semptomdan bağımsız kapatma endikasonu bulunmakla birlikte pulmoner HT olan hastalarda sağ kalp kateterizasyonu gerekmektedir. Kateterizasyon esnasında PVR 2.3-4.6 olan ve PVR <2/3 SVR veya PAB<2/3 sistemik basınç (başlangıçta ya da tercihen nitrik oksit başta olmak üzere vasodilator tedavi ya da hedefli PAH tedavisi ile) olan net sol-sağ şant (Qp/Qs>1,5) hastalarında kapatma endikasyonu bulunmaktadır. Ayrıca diğer nedenlerin dışlanarak ASD’ye bağlı paradoks emboli varlığında da kapatma endikayonu bulunmaktadır. Kapatma öncesi LV sistolik ve diyastolik işlev bozukluğu olanlarda kapatma sonrası aşırı RV yüklenmesi ve pulmoner konjesyon ihtimaline karşı işlem öncesi kateterizasyon ile balon oklüzyon sonrası hemodinamik değerlendirme tekrarlanmalıdır. Eisenmenger fizyolojisi ve PVR>4.6 WU olan hastalarda kapatma kontrendikedir. Kapatma işlemi planlanan hastalarda gerilmiş ASD çapının <38mm olması ve aort hariç rimlerin 5mm üzerinde olması perkütan girişim için uygun morfolojik özelliklerdir. Uygunsuz morfoljik özellikler, sinus venozus ve ostimum primum ASD varlığında ve beraberinde sağ taraflı kalp kapak operasyonu planlanan hastalarda cerrahi girişim uygulanmalıdır. Erken dönemde ve PHT olmayan hastalarda cerrahi kapatma düşük (%<1) mortalite oranlarına sahip olup; cerrahi ve kateter kapatmayı karşılaştıran çalışmalarda benzer başarı ve mortalite oranları saptanmıştır. Perkütan işlem uygulanan hastalarda düşük morbidite ve hastane kalış oranları mevcuttur.

Yardımcı Editör Notu:

Hastanın ASD çapı ve Qp/Qs oranı (<1.5) restriktif ASD ile uyumludur. TTE’de ise sağ ventrikülde genişleme ve tahmini PAB 60 mmHg saptanmıştır. Restriktif ASD’si olan 35 yaşındaki böyle bir hastada PAH’ın diğer nedenleri de detaylıca araştırılmalı veya TEE ile ASD çapı yeniden değerlendirilmelidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

 

Anahtar Kelimeler: