Editör: Prof. Dr. Giray Kabakçı
Soru: Dr. Özge Çetinarslan
Cevap: Uz. Dr. Ali Doğan
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Serkan Ünlü

A) Hastaya özgü öneriler;

S.Aereus’a bağlı doğal kapak endokarditi, semptomatik KY’ye  neden olmuş, ardından hastaya AVR uygulanmıştır. Öncelikle doğal kapak endokarditi, protez kapağa dönüyorsa tedavi rejimi doğal kapak endokarditine göre olmalıdır. Eğer hastaya etkin bir enfektif endokardit tedavisi uygulandığı düşünülüyorsa, yani negatif kan kültürü saptanırsa tedavi süresi bu gün baz alınarak planlanan sürede, yani 4 haftada tamamlanabilir. Eğer kapak kültürü pozitif geliyorsa, tedavi rejimi buna göre revize edilebilir.

B) Genel öneriler;

Protez kapak endokarditi (en azından 6 hafta), doğal kapak endokarditine ( 2-6 hafta) göre daha fazla tedavi süresi gerektirir. Stafilokok nedenli protez kapak endokarditinde eğer duyarlı ise, ek olarak rifampisin eklenmesi önerilir. Doğal kapak endokarditinde, protez kapak ihtiyacı olduğunda, postoperatif tedavi doğal kapağa göre düzenlenir. Tedavi süresi, cerrahinin ilk günü değil, efektif antibioterapinin ilk günü ( yani negatif kan kültürü izlenmesi) dikkate alınarak düzenlenmelidir. Yeni tedavi düzenlemesi, eğer kapak kültürü pozitif gelirse yapılmalıdır. Bu noktada izole edilen bakterinin duyarlığı dikkate alınmalıdır.

Yardımcı Editör Notu:

Malignitesi olan hastanın, onkoloji, hematoloji, enfeksiyon hastalıkları bölümleri ile multidisipliner olarak değerlendirilmesi, uygunsa enfektif endokardit tedavisi bitinceye kadar kemoterapiye ara verilmesi düşünülmelidir. Tedavi en an 6 hafta verimelidir. Eğer tedavi sırasında kan kültürü pozitifliği gelişirse tedavinin ilk günü olarak değerlendirilip, duyarlı antibiyotiklerle tedaviye devam edilmelidir. Stafilokok endokarditlerinde yeni bir ajan olan daptomisinin kullanımı düşünülebilir. Hastanın eşlik eden komorbiditelerinin varlığı, enfeksiyona yatkınlığı nedeniyle takipte geleneksel yöntemlere ek olarak üç boyutlu ekokardiyografi ile protez kapağın yakın takibi yapılabilir. Ayrıca protez kapak endokarditinden şüphelenildiğinde, diğer yöntemlerle görüntülemede zorluk çekilmesi durumunda veya klinik olarak uygun olduğunda pozitron emisyon tomografisi kullanılabilir

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur