Editör: Doç. Dr. Okan Gülel
Soru: Uz. Dr.Özcan Başaran
Cevap: Uz. Dr. Muhammed Keskin
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

MR uyumlu olmayan ICD/PM hastalarında ilk 6 hafta MR çekilmemelidir. MR uyumlu olanlarda ise böyle bir süre şartı yoktur. MR uyumlu olmayanlarda ilk 6 haftadan sonra mutlak klinik zorunluluk halinde 1,5 Tesla üst sınır olmak üzere çekilebilir. MR uyumlu olanlar güvenli olmakla beraber bu hastalarda da 1,5 Tesla üzerindeki MR görüntülemesinin güvenilirliği tartışmalıdır. MR uyumuna bakılmaksızın ICD/Pacemaker taşıyan her hastanın cihaz ayarlamaları mutlaka görüntüleme öncesi ve sonrası yapılmalı, MR süresince ritim ve semptom takibi yapılmalıdır.

B) Genel öneriler;

PM implantasyonundan sonra hastaların %75’inde MR endikasyonu doğmaktadır. MRG muhtemel komplikasyonlarına örnek olarak kablo uçlarının ısınması, pacing inhibisyonu/disfonksiyonu, atriyal veya ventriküler taşikardiyi indükleyebilecek asenkron pacing ve programlanan dataların silinmesi vs. verilebilir. Pil bölgesine daha yakın olan çekimlerin riskleri daha fazladır. MR uyumlu olanlar güvenli olmakla beraber bu hastalarda da 1.5 Tesla üzerindeki MR görüntülemesinin güvenilirliği tartışmalıdır. MR uyumuna bakılmaksızın ICD/PM taşıyan her hastanın cihaz ayarlamaları mutlaka görüntüleme öncesi ve sonrası yapılmalı, MR süresince ritim ve semptom takibi yapılmalıdır. Bu konuda ESC’nin algoritması oldukça faydalı gözükmektedir. PM bağımlı olguda asenkron moda (VOO/DOO), PM bağımlı olmayan olguda ise inhibe edici moda (VV/DDI) programlamak ve her şekilde diğer PM fonksiyonlarını, monitör ve tedavi (ATP/ICD) özelliklerini kapamak ve MR tetkiki boyunca semptom ve EKG takibi yapmak, işlem sonrasında ise tekrar işlem öncesi moda ayarlamak şeklinde özetlenebilir.  

Yardımcı Editör Notu:

MR uyumlu olmayan cihazlarda ilk 6 hafta MR önerilmemektedir. 6. Haftadan sonra ise <1.5 Tesla cihazlarla MR görüntülemesi yapılabilir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: